Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo commissies en raadsvergadering

Commissies

maandag 19 april 2021

19:30 - 21:45

Locatie
Teams
Voorzitter
Commissie 1 en cie AZ: Fons Hopman Commissie 2: Mart Brouwer de Koning
Toelichting

Commissie 1 - 19:30 uur
Commissie 2 - 19:30 uur
Commissie Algemene Zaken - 21:00 uur
De vergaderingen vinden digitaal plaats via Teams. U kunt de vergaderingen live volgen.

Agenda documenten

Agendapunten

Voorstel
1. Voor het masterplan centrum Heiloo een voorbereidingskrediet van € 146.000,- (excl. btw) beschikbaar stellen en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve grote projecten.
2. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het voornemen de Willibrordusweg te verleggen en de parkeerplaats aan de westzijde van winkelcentrum 't Loo opnieuw in te richten,
2. Kennis te nemen van het voornemen om het parkeerterrein tussen de Albert Heijn en De Beun uit te breiden met 32 extra parkeerplaatsen,
3. De opbrengst uit de verkoop van gemeentegrond voor realisatie van een Aldi-supermarkt te benutten voor herinrichting van de openbare ruimte (inclusief parkeren),
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen,
5. Geen wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de gemeentelijke gronden ten behoeve van uitbreiding van winkelcentrum ´t Loo met een tweede supermarkt.