Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel aan het college van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van een conceptverordening of conceptbesluit.

Artikel 53 vragen zijn schriftelijke vragen vanuit de raad aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Een besluitenlijst bevat een overzicht van alle genomen besluiten per raadsvergadering. Een terugkoppeling bevat een overzicht van de adviezen van de commissie aan de raad.

Een motie is een verklaring van een raadslid of raadsleden waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.