Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
Amendement GBH bij RvO 2021 29 maart 2021 Amendementen Gisteren
Amendement GBH over RAUM 29 maart 2021 Amendementen Gisteren
Amendement GBH Limiet Bijdragen aan Investeringskrediet Aansluiting A9 Amendementen Gisteren
Schriftelijke vragen art 33 RvO GBH Omgevingsvisie Artikel 33 RvO Vragen 02-04-2021
Schriftelijke vragen art 33 RvO VVD Subsidieregeling ventilatie scholen (SUVIS) Artikel 33 RvO Vragen 02-04-2021
Amendement GBH Financien Aansluiting A9 1 februari 2021 Amendementen 30-03-2021
Motie vreemd aan de orde Gemeentebelangen Heiloo Motie Herziening BP Zandzoom Moties 30-03-2021
motie vreemd aan de agenda Heiloo-2000 chemievrij onkruidbestrijden 1 februari 2021 Moties 29-03-2021
Motie GBH bij punten 8, 11 en 12 Omgevingswet en GR-en raadsvergadering 15 februari 2021 Moties 29-03-2021
Motie vreemd aan de agenda GBH Maatschappelijke participatie Schiphol 1 februari 2021 Moties 29-03-2021

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

april 2021

12
Raadsinformatieavond Met de Raad van Heiloo
sessie 1: 20:30 - Circulair Centrum; sessie 2: 20:30 - Inbreilocaties en woningmarkt
20:30 - 22:00
9
Cie Openbare Ruimte (Teams)
VERGADERING STAAT ONDER: MET DE RAAD VAN HEILOO COMMISSIES EN RAADSVERGADERING
19:30 - 22:00
6
Gemeenteraad (Digitaal (Teams))
Extra vergadering nav 29 maart 2021
19:00 - 19:30

maart 2021

29
Gemeenteraad (Digitaal (Teams))
20:00 - 23:00
15
Agendacommissie Actielijst
19:30 - 20:30
Raadsinformatieavond Met de Raad van Heiloo (digitaal via Teams)
Raadsinformatieronde sessie 1 Groenbeheer en sessie 2 Beheersmaatregelen Jeugd en Wmo
20:30 - 22:00
11
Auditcommissie
VERVALT
20:00 - 22:00
10
Cie Openbare Ruimte
20:00 - 22:20
9
Cie Bestuurlijke Zaken
20:00 - 22:35
8
Cie Maatschappelijke Zaken
VERVALT
20:00 - 22:00

april 2021

19
Cie Bestuurlijke Zaken (Teams)
VERGADERING STAAT ONDER: MET DE RAAD VAN HEILOO COMMISSIES EN RAADSVERGADERING
19:30 - 22:00
Met de Raad van Heiloo commissies en raadsvergadering (Teams)
Commissies
19:30 - 22:00
Cie Maatschappelijke Zaken (Teams)
VERGADERING STAAT ONDER: MET DE RAAD VAN HEILOO COMMISSIES EN RAADSVERGADERING
19:30 - 22:00

mei 2021

10
Met de Raad van Heiloo commissies en raadsvergadering
Commissies en raadsvergadering
19:30 - 23:00
17
Raadsinformatieavond Met de Raad van Heiloo
Kadernota 2022
19:30 - 22:00
Auditcommissie
20:30 - 21:30
25
Gemeenteraad
Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester
20:00 - 23:00
27
Met de Raad van Heiloo commissies en raadsvergadering
Commissies en raadsvergadering
19:30 - 23:00
31
Gemeenteraad (nnb)
Buitengewone raadsvergadering afscheid burgemeester
19:30 - 23:00