Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo commissies

Commissies

maandag 10 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Teams
Voorzitter
Commissie 1 Brenda Bruin, Commissie 2 en AZ Mart Brouwer de Koning, raad Hans Romeyn
Toelichting

Commissie 1 - 19:30 uur
Commissie 2 - 19:30 uur
Commissie Algemene Zaken - 21:30
Gemeenteraad - 22:00
De vergaderingen vinden digitaal plaats via Teams. U kunt de vergaderingen live volgen.
U heeft hiervoor een link met toegang tot de vergadering nodig. Deze link vraagt u aan bij de griffie via griffie@heiloo.nl
Wilt u tijdens een commissievergadering inspreken? Dit is mogelijk. U laat uiterlijk vòòr 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie weten dat u het woord wilt voeren. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om tijdens de vergadering digitaal aanwezig te zijn.
U kunt uw inbreng ook schriftelijk onder de aandacht van de commissie brengen, u mailt dan uw tekst naar de griffie@heiloo.nl

Agenda documenten

Agendapunten

Voorstel
1. De Nota Actualisatie Grondexploitaties 2020, inclusief (geheime) bijlagen, vast te stellen;
2. De geactualiseerde grondexploitatie Zuiderloo vast te stellen met een positief saldo van € 809.545,-.
3. De geactualiseerde grondexploitatie Boekelermeer vast te stellen met een positief saldo van € 108.608,-.
4. Het financieel meerjarenoverzicht Zandzoom vast te stellen als budgettair kader voor de verdere uitvoering van het faciliterende deel van Zandzoom.
5. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.