Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatieavond Met de Raad van Heiloo

sessie 1: 20:30 - Circulair Centrum; sessie 2: 20:30 - Inbreilocaties en woningmarkt

maandag 12 april 2021

20:30 - 22:00

Voorzitter
parallele sessie 1: Fons Hopman & parallelle sessie 2: Mart Brouwer de Koning
Toelichting

Sessie 1 20:30 uur Circulair Centrum
Sessie 2 20:30 uur Sociale huurwoningmarkt, koopwoningmarkt, overzicht inbreilocaties
De vergadering is openbaar en vindt digitaal plaats in Teams. Wilt u een van de bijeenkomsten digitaal bijwonen? U heeft hiervoor een link met toegang tot de vergadering nodig. Deze link vraagt u aan bij de griffie via griffie@heiloo.nl Wilt u inspreken? Dan geeft u dit uiterlijk op de dag van de bijeenkomst door aan de grifife via griffie@heiloo.nl

Agendapunten

Beeldvormende sessie
Het doel van deze informatieavond is de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor een Circulair Centrum te presenteren en om opinies op te halen voor de verkenning naar een gemeenschappelijk Circulair Centrum in de BUCH.
De gemeente Heiloo heeft als doel gesteld om naar 30 kg restafval per inwoner in 2025 te gaan. Hiervan is 5 kg grof restafval. Om dit doel te bereiken moet nieuw beleid voor de milieustraat gevormd worden. De huidige milieustraten zijn gericht op weggooien en recyclen, de toekomstige milieustraat richt zich op hergebruik en reparatie (zie bijvoorbeeld www.circulairambachtscentrum.nl). Binnen het kader van het grondstoffenplan voor Heiloo 2019-2025 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een Circulair Centrum binnen BUCH verband. De gevormde visie wordt op deze avond gepresenteerd en getoetst bij de raad en het vervolgtraject wordt besproken.

De uitzending is te volgen via:
https://wl-0d171e.enigmatv.io/play/1bea00e7_0D171E

++Beeldvormende sessie ++
Het programma is als volgt:
Sociale huurwoningmarkt
Kennemer Wonen geeft een presentatie over:
• de opgave, middelen en prestatieafspraken;
• nieuwbouw, toegankelijkheid en verduurzaming;
• trends op de huurwoningmarkt.
Koopwoningmarkt
Leygraaf Makelaars geeft een presentatie over de huidige koopwoningmarkt, het woningaanbod, de krapte-indicator en woningzoekers.
Overzicht inbreilocaties
Ambtelijk wordt er een presentatie gegeven over het overzicht inbreilocaties.