Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie

maandag 17 mei 2021

00:00 - 00:00

Locatie
Teams
Voorzitter
Mart Brouwer de Koning

Agendapunten

(de heren Doorgeest en Croux vertegenwoordigen Heiloo in deze groep)
De stukken van deze raadswerkgroep vindt u in iBabs bij BUCH raadswerkgroep Financiën.

Voorstel
1. kennis te nemen van proces rechtmatigheidsverantwoording
2. de rapporteringstolerantie op € 75.000 vast te stellen;
3. verantwoordingsgrens vast te stellen op 1 % voor fouten en onduidelijkheden in het kader van de rechtmatigheid.

Dit is een verzoek dat gedaan is aan de vier gemeenten via de penvoerder voor RKC BUCH, griffie Bergen.
Alle 4 griffiers leggen dit aan hun auditcommissie voor, zodat er mogelijk een gelijkluidend standpunt kan worden voorbereid.

De algemeen directeur Dick van Huizen en de concerncontroller Patrick Schouten zijn bij dit agendapunt uitgenodigd en verzorgen de presentatie van 10-15 minuten en de toelichting. Dit gebeurt ook in de andere auditcommissie van de BUCH.
Portefeuillehouder Van Diepen is bij dit agendapunt uitgenodigd.