Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie GBH bij punten 8, 11 en 12 Omgevingswet en GR-en raadsvergadering 15 februari 2021

ID
124
Titel
Motie GBH bij punten 8, 11 en 12 Omgevingswet en GR-en raadsvergadering 15 februari 2021
Status
Verworpen
Raadsleden
  • Edith de Jong
Fractie(s)
  • GBH
Portefeuillehouder
T.J. Romeyn
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
De raad dringt er bij het college op aan: • Bij de Minister BZK verzet aan te tekenen tegen de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1/1/2022; • Bij de Minister BZK aan te geven dat het college eerst volledig inzicht moet krijgen in de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet voor de taken en middelen van bovengenoemde Gemeenschappelijke Regelingen voorafgaand aan de invoering; • De besluitvorming over de invoering van de nieuwe Omgevingswet in de Eerste Kamer af te wachten alvorens voorbereidingen voor de invoering te ondernemen; • Dit alles met de andere 3 BUCH-colleges gezamenlijk op te pakken en indien niet mogelijk, als college van Heiloo; en gaat over tot de orde van de dag.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
15-2-2021
stemmen